Néhány gondolat a jógáról

A jóga Indiából ered, a hindu filozófia fontos iskolája. Az ősi bölcsek ébredtek rá meditációik során a spirituális megvilágosodásnak erre a formájára. A jógára vonatkozó első fennmaradt írásos utalások a védikus korból (i. e. 1200-500) származnak.

A jóga szanszkrit szó, jelentése: összekötés, egyesülés.

A jóga tudománya azoknak az indiai bölcseknek az ajándéka, akik eljutottak a létezés törvényeinek megismeréséhez, hiszen ők már évezredekkel ezelőtt kutatták meditációikban a természet és a világegyetem titkait.

Megfejtették az anyagi és a szellemi világ törvényeit, bepillantást nyertek az univerzum összefüggéseibe. Rájöttek a kozmosz és a természet elemeinek törvényszerűségeire, a földi élet, a világegyetemben ható erők és energiák működésére a külső világ szintjén és szellemi síkon egyaránt.

Már a Védákban leírták és megmagyarázták az anyag és az energia egységét, a világegyetem keletkezését és a természeti erők működését.

Az akkori és a mai jógairányzatok mára nem teljesen ugyanazok, hiszen korábban csak néhány jógapózt gyakoroltak, a jógik jórészt egyhelyben ültek és meditáltak.

A mai modern jógastúdiókban pedig együtt mozognak az emberek, különféle irányzatokat gyakorolnak világszerte. Olyan egyetemes rendszer ez, amely mindenkihez szól, így korra, nemre, bőrszínre, felekezetre való tekintet nélkül funkcionál.

De pontosan mi is valójában?

Egyrészt filozófiai rendszer, vallás, másrészt egyfajta életmód, sport.

Vagy inkább mindezek összessége?

Az viszont biztos, hogy a jóga mindennapos gyakorlása önmagában is hasznos, mivel javítja az egészséget, jó közérzetet teremt, mentális megtisztulást hoz és az életminőség javulását eredményezi.

A jógagyakorlatok megteremtik a test, a szellem, a tudat és a lélek egyensúlyát, ezáltal segít a jóga megoldani, leküzdeni a mindennapos próbatételeket, problémákat és gondokat.

A jógával közelebb juthatunk önmagunk megismeréséhez, életünk értelmének és Istenhez való viszonyunknak magasabb szintű megértéséhez.